Çelik Flanş

çelik flanş

Çelik flanş, özellikle sızdırmazlık ihtiyacı nedeni ile borularda kullanılmaktadır. Oldukça sağlam bir malzeme olan Çelik flanş boruları birbirine bağlarken aynı zamanda boruların sızdırmazlık gereksinimini de kolayca sağlayabilmektedir. Teknolojinin gelişimi ile birlikte bugün borular dünyanın pek çok yerinde kullanılmaktadır. Bu aşamada boruların basıncı yüksek olan pek çok yerde sızdırmaz olması gerekmektedir. Bu nedenle boruları destekleyen Çelik flanşalara gerek duyulmaktadır. Çelik flanş isteğe ve ihtiyaca bağlı olarak özel bir biçimde tasarlanmaktadır.

çelik flanşlar

Çelik flanş kendi içerisinde çeşitlenmektedir. Paslanmaz düz flanş, paslanmaz dişli flanş, paslanmaz kör flanş, paslanmaz kaynak boyunlu flanş ve paslanmaz serbest flanş olarak çeşitlendiğini de belirtmek gerekmektedir. Kullanım alanlarının çeşitliliği, ürün çeşitliliğini de etkilemektedir. Boru hatlarının yoğun kullanımı, paralelinde bu sektörü de geliştirmiştir.

Çelik Flanş Kullanım Alanları

Çelik flanş kullanım alanları oldukça fazladır. Kullanım alanları endüstri teknolojilerinin gelişmesi ile artış göstermektedir. Bu da materyallerin kendi içerisinde çeşitlenmesini sağlamaktadır. Özellikle hareketli makine kullanımında serbest flanş en öne çıkan çeşit olmaktadır. Hareket esnasında oluşan kaymalara adapte olabilmesi için bu parça gerekmektedir. Bunun dışında borularda sıkça paslanmaz dişli flanş kullanılmaktadır. Kullanım amacı bağlantı elemanı şeklinde olmaktadır. Özellikle sıvı ve gaz gibi basınçlı alanlarda yoğun olarak kullanılan çelik flanş etkili bir malzemedir. Destekleyici bir ürün olarak görülen bu parça farklı sektörlerdeki ihtiyacı kesin bir biçimde karşılamaktadır.